Živočišná výroba


Skot

Chováme dojné krávy pro produkci mléka a dále cca 550 krav masných plemen.
Celkem chováme 1 300 VDJ skotu.

 


Drůbež

Provádíme výkrm kachen, pro drobné odběratele prodáváme kachny jatečně upravené.

Prodej kachen - kontakt na jatka