Ekologické zemědělství


Naše dceřiná společnost AGRO-IGM s.r.o. se zabývá ekologickým chovem masných plemen skotu, především plemene Charolais.

Jediným společníkem a 100procentním vlastníkem je společnost Agro & Kombinát Dolní Žandov spol. s r. o. Společnost tvoří 2 střediska, Úbočí a Palič. Hospodaří na 1.162 ha zemědělské půdy, jedná se výhradně o trvalé travní porosty.

Kontakty na společnost AGRO-IGM s.r.o.